Maatschappij van Weldadigheid is in Frederiksoord het centrum van de kolonien, de plek waar alles begon. De stichting die alles in het werk stelt om het materiële en immateriele gedachtengoed van Johannes van den Bosch te behouden en te ontwikkelen, zodat het een voortdurende inspiratiebron mag zij op het gebied van werk, scholing, of en huisvesting.

Hierbij is onze missie: van vergeten naar vertellen van behouden naar bewegen

Maatschappij van Weldadigheid staat dan ook voor:
• samen met haar partners in het gebied het unieke verhaal overbrengen, ook voor de generaties na ons.
• Het geven van ruimte voor sociaal en duurzaam ondernemerschap met behoud van het culturele erfgoed en Frederiksoord te ontwikkelen als een Proeftuin van Weldadigheid . Een inspiratie plek op het gebied van samen leven en zorgen voor elkaar, gezond leven en zelfredzaam en duurzaam wonen

Van vergeten naar vertellen, van behouden naar ontwikkelen … van proefkolonie naar proeftuin!

In de eerste proefkolonie Frederiksoord e.o. werd twee eeuwen geleden de basis gelegd voor de verzorgingsstaat van nu.

Het ontstaan en bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid is van bijzondere waarde en grote betekenis geweest voor Nederland als geheel, voor het gebied en voor iedere nazaat als individu.

Niet voor niets zijn de Kolonien van Weldadigheid genomineerd voor UNESCO werelderfgoed. Wij geloven dat Frederiksoord ook nu, met deze historische relevantie de plek kan zijn waar vanuit nieuwe manieren ontdekt mogen worden. Manieren die de basis vormen voor een verbonden samenleving in de toekomst.

Daarom is Frederiksoord ontwikkelt Frederiksoord zich als een Proeftuin van Weldadigheid. Een inspiratie plek op het gebied van samen leven en zorgen voor elkaar, gezond leven en zelfredzaam en duurzaam wonen.