2018 wordt een bijzonder en uniek jaar voor de Maatschappij van Weldadigheid. Dan is het 200 jaar geleden dat de stiching werd  opgericht door Johannes van den Bosch met carte blanche van Koning Willem I en hij de Proefkolonie Frederiksoord stichtte. Het begin van de Kolonien van Weldadigheid. Het uniek culturele erfgoed waarvan de sporen nog steeds zichtbaar en voelbaar zijn in het landschap. 2018 wordt het moment om hierbij stil te staan en te vieren dat we het verleden verbinden met het heden en naar de toekomst.  Van vergeten naar vertellen, van behouden naar ontwikkelen. Van Proefkolonie naar een proeftuin, de plek waar ruimte is voor sociaal maatschappijlijke ontwikklingen in combinatie met verniewingen in agri en food.

2018 het jaar van Welkom toen, Welkom nu in de Kolonien van Weldadigheid!

En dit willen we met trots samen met alle inwoners, betrokkenen en gasten vieren!

Hiervoor hebben de Maatschappij van Weldadigheid, een aantal bewoners, ondernemers uit de Kolonie en vertegenwoordigers van de gemeente Westerveld samen de handen in een geslagen. Samen zijn ze aan de slag gegaan om voor 2018 een agenda te maken met als hoogtepunt

20 april – de viering van de het 200 jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid

Daarnaast zullen diverse andere activiteiten en evenementen in het jaar plaatsvinden, waaronder een aantal culturele hoogtepunten waarvoor de monumentale gebouwen van de Kolonien en de omringde natuur het decor vormen.

1 juli tot en met 16 september – Internationale expositie IntoNature
Daarnaast wordt in het Koloniëngebied de expositie ‘IntoNature’ gehouden. Bezoekers volgen een route met werken van internationaal aansprekende kunstenaars als Katie Paterson, Edward Clysdale Thomson, Herve Youmbi, Susan Philipsz, Heather en Ivan Morison, Sarah van Sonsbeeck, Anne Geene en Roderick Hietbrink.
De expositie kent drie locaties: het Holtingerveld, één van de donkerste plaatsen van Nederland, de kolonie in Frederiksoord en de voormalige Tuinbouwschool, één van de eerste stukken ‘overdekte natuur’ ter wereld. Samen laten de locaties de spanning zien tussen natuur en cultuur, donker en licht, beheersing en vrijheid.

13 en 14 september en nog 6 dagen in september – Muziektheater Welstaat
In het muziektheater ‘Welstaat’ wordt de verbinding gelegd tussen tweehonderd jaar geleden en nu. Tussen de utopische gedachte om met de koloniën armoede uit te roeien en de weerbarstige realiteit van vandaag, waarin armoede nog steeds volop bestaat. Beeldend theater en diverse muziekstijlen voeren het publiek mee door de Kolonie Frederiksoord, richting een bijzonder slotspektakel. ‘Welstaat’ wordt in september uitgevoerd door het Kameroperahuis.