De tastbare sporen van het cultureel erfgoed van de Maatschappij van Weldadigheid bevinden zich in Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, Veenhuizen, Ommerschans en de zusterkoloniën Wortel en Merksplas in België. Dat het om een combinatie van van cultureel en natuurlijk erfgoed gaat én dat er sprake is van een grensoverschreidende voordracht geeft deze nominatie extra kansen op weg naar een definitieve plaatsing op de Werelderfgoedlijst. De planning is om in de periode 2012-2013 een onderzoek te doen naar de unieke en universele waarde (comparatieve analyse). Vanaf 2014 wordt er een nominatiedossier opgesteld waarbij het streven is om in 2018 op de Werelderfgoedlijst te worden opgenomen. Het jaar waarin de Maatschappij van Weldadigheid 200 jaar bestaat.