In de periode 2012-2013 is er een onderzoek gedaan naar de unieke en universele waarde (comparatieve analyse). Vanaf 2014 is er een nominatiedossier opgesteld, waarbij het streven is om in 2020 op de Werelderfgoedlijst te worden opgenomen.

Koloniën van Weldadigheid, op weg naar werelderfgoed