Doelstelling

De Maatschappij van Weldadigheid (opgericht in 1818)  stelt alles in het werk om het materiële en immateriele gedachtengoed van Johannes van den Bosch te behouden en te ontwikkelen, zodat het een voortdurende inspiratiebron mag zij op het gebied van werk, scholing, of en huisvesting.

Hierbij is onze missie: van vergeten naar vertellen van behouden naar bewegen

Maatschappij van Weldadigheid staat dan ook voor:
• Het samen met onze partners in het gebied het unieke verhaal overbrengen, ook voor de generaties na ons.
• Het geven van ruimte voor sociaal en duurzaam ondernemerschap met behoud van het culturele erfgoed en het gebid in en rondom Frederiksoord te ontwikkelen als een Proeftuin van Weldadigheid . Een inspiratie plek op het gebied van samen leven en zorgen voor elkaar, gezond leven en zelfredzaam en duurzaam wonen

Daarnaast treedt de stichting op als beheerder van gronden en onroerend goed, bestaande uit circa 1.300 hectare grond en 65 panden, waarvan er 30 op de monumentenlijst staan. De speciaal opgerichte monumentenstichting stelt zich ten doel de kwaliteit van het koloniale erfgoed te behouden en duurzaam te borgen en te ontwikkelen op basis van het mentale gedachtengoed van Johannes van den Bosch.

Organisatie Maatschappij van Weldadigheid

De organisatie bestaat uit drie stichtingen, namelijk:

Stichting Maatschappij van Weldadigheid
Exploitatie en beheer van de organisatie

Stichting Monumenten Maatschappij van Weldadigheid
Behoud van de 32 Rijksmonumenten

Stichting Koloniecentrum 

Exploitatie en beheer beleef- en experience centrum Huis van Weldadigheid

Bestuur:
Anneke Haarsma, voorzitter
Alice Wösten-Kreeft, vice voorzitter
Arie van der Spek, secretaris-penningmeester
Jan Willem van den Bosch, lid
Coen Vellinga, lid

Directie:
Minne Wiersma, algemeen directeur, m.wiersma@mvwfrederiksoord.nl
Jan Mensink, directeur beheer, j.mensink@mvwfrederiksoord.nl

Beheerder gronden en onroerend goed:

Jacob Kruijer, j.kruijer@mvwfrederiksoord.nl

Officemanager en communicatie

Bertine Datema, b.datema@mvwfrederiksoord.nl

Administratie

Ninette Jager, n.jager@mvwfrederiksoord.nl

Coördinator

Martin Wemes, m.wemes@mvwfrederiksoord.nl

Voor verdere vragen en contact: info@mvwfrederiksoord.nl