Prijzen

De basiswoning van 80 m2 wordt casco aangeboden voor € 240.000,– vrij op naam of € 270.000,– sleutelklaar. De woning met aanbouw, 140 m2 tot 150 m2 leefoppervlak, bedraagt € 326.500,– casco of € 366.500,– sleutelklaar. Alle bedragen zijn inclusief vrijstaande berging, zonneboiler, benodigde zonnepanelen (24 of 28 stuks), aardwarmte-installatie, overdrachtskosten en belastingen. Voor een aantal kavels wordt daarnaast een bijdrage in de infrastructuur berekend. De afbouw en het schilderwerk kunt u desgewenst laten uitvoeren door dezelfde aannemer, zodat alles in één hand blijft. In een gesprek tonen wij u graag de prijsspecificatie van de woning op de kavel die u wenst.

Erfpacht

De Koloniewoning van de Toekomst wordt gebouwd op royale kavels van zo’n 1.200 m2 tot 1.500 m2. De canon (jaarlijkse vergoeding) wordt bepaald op basis van de kavelgrootte en de afmetingen van de woning. Basiswoningen zijn daardoor makkelijker bereikbaar voor mensen met een modaal inkomen. Net als de hypotheekrente is ook de canon aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De canon bij een kavel van 1.200 m2 voor de basiswoning is ongeveer € 4.200,– per jaar en voor de woning met uitbreiding ongeveer € 5.700,– per jaar. De reden om deze woningen te bouwen op erfpachtgrond heeft te maken met de wens en noodzaak met deze inkomsten dit unieke historische gebied zo intact mogelijk te behouden voor nu en generaties na ons. Structuurherstel en het beter herkenbaar maken van landschappelijke kenmerken maken daar deel van uit. Voor de erfpachters een garantie dat de kwaliteit van hun leefomgeving ook op termijn geborgd is.

Lees de brochure voor meer informatie over erfpacht of stel uw vragen hierover aan de Maatschappij van Weldadigheid.
Voor meer informatie over de kavels kunt u contact opnemen met Bouwbedrijf Broekman.

Bouwteam

 

Bouwbedrijf Broekman V.O.F.

Moersberger Erven 1
8383 EA Nijensleek
www.bouwbedrijfbroekman.nl

 

 

Stichting Maatschappij van Weldadigheid  

Majoor van Swietenlaan 28
8382 CG Frederiksoord
www.welkomtoenwelkomnu.nl

 

 

B+O Architecten

Gasgracht 3
7941 KG Meppel
benoarchitects.com

 

Sjabbens Installatiebedrijf BV

Hoofdstraat 35
7981 AD Diever
www.dick-sjabbens.nl