Welkom toen, welkom nu in museum de Koloniehof. Hier beleeft u het unieke verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid in o.a. de wisselende thematentoonstellingen maar ook door het bezoek aan de replica van het oude schooltje en de originele koloniewoning. En in 2018 maakt u kennis met onze nieuwe expositie

WELKOM TOEN, WELKOM NU in de Proeftuin van Weldadigheid

In deze tentoonstelling word je meegenomen in het unieke historische verhaal van Johannes van den Bosch en laten we zien hoe we zijn ideeën een nieuwe betekenis willen geven. Zijn visie op armoedebestrijding door het bieden van huisvesting, werk, scholing en zorg voor behoeftige gezinnen is een inspiratiebron geweest voor velen. Daarom wil Frederiksoord opnieuw de plek zijn waar mensen nieuwe kansen worden geboden. Een plek als de Proeftuin van Weldadigheid, met ontwikkelingen op het gebied van sociaal en duurzaam ondernemerschap.

Middels diverse routes, verkrijgbaar in het museum, kun je vervolgens te voet of op de fiets het verhaal in het unieke cultuurlandschap van de Koloniën van Weldadigheid ervaren en beleven. Voor openingstijden en toegangsprijzen– zie website.

Even op adem komen dat kan in ons authentieke restaurantje en voor verrassende cadeautjes en kolonieboeken bent u welkom in onze Koloniewinkel.

Openingstijden Contact gegevens Toegangsprijzen