Kolonieplan

Op basis van de nieuwe visie is in 2016 met alle partijen een gebiedsontwikkelingsplan, het Kolonieplan gemaakt. Dit plan beschrijft de kansen, de richting en de focus op basis waarvan de gebiedsontwikkeling in gang kan worden gezet om de economische, maatschappelijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het gebied te vergroten.

Binnen het kolonieplan zijn zes deelprogramma’s gedefinieerd: 

Hart van Frederiksoord

Het ontwikkelen van de voormalige Tuinbouwschool Frederiksoord en het omliggende gebied door hier opnieuw een invulling aan te geven waarin de sociaal-maatschappelijke innovatie samen met initiatieven op het gebied van land- en tuinbouw als een proeftuin kunnen gaan fungeren.

Koloniecentrum

Het ontwikkelen van een sprankelend kennis- en belevingscentrum als centraal punt in het gebied, verbonden aan het Hart van Frederiksoord. Bezoekers en andere belangstellenden kunnen hier kennis nemen van het unieke verhaal van Johannes van den Bosch in het verleden, vertaald naar het heden. 

Zichtbaarheid cultuurlandschap

Het historische verhaal van Johannes van den Bosch beleefbaar maken voor toeristen en betekenis geven voor huidige en toekomstige bewoners, door bijvoorbeeld het restaureren en renoveren van 24 historische panden, lanen en paden, het terugbouwen van de ‘Koloniewoningen van de Toekomst’ op de plaatsen waar ze ooit hebben gestaan en het toevoegen van kunstobjecten die het verhaal vertellen.

Groen en Food

Frederiksoord wordt de proeftuin en het centrum voor een urgente verandering in Noord-Nederland: iedereen kansen bieden op een gezond leven. Dat is betaalbaar gezond voedsel (door het opzetten van een verkorte voedselketen), betekenisvol leven (meer werkgelegenheid), voldoende beweging en een sociale omgeving. De Proefkolonie van Johannes van den Bosch is bij uitstek het vestigingsklimaat voor bedrijven die bijdragen aan deze verandering, genaamd Blue Zone Noord-Nederland.

Sociale innovatie

Het stimuleren van sociaal-maatschappelijk en economische innovatie in het gebied. Dit betekent een moderne vertaling geven van het immaterieel sociale gedachtengoed van Johannes van den Bosch. Samen met geïnteresseerde partners een proeftuin zijn van sociaal-maatschappelijk initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld zorg en gezondheid.

Vrijetijdseconomie

Samen met partners en de toeristische ondernemers uit het gebied een plan ontwikkelen om de vrijetijdseconomie te versterken en daarmee meer bezoekers te trekken waardoor bestedingen in het gebied worden vergroot en banen worden gecreëerd.