De ‘Koloniewoning van de Toekomst’ wordt zoveel mogelijk gebouwd op locaties waar door de eeuwen heen de oorspronkelijke woningen verloren gingen. Hoe nostalgisch ook: de nieuwe koloniewoning loopt qua comfort, duurzaamheid en energiebeheer ver vooruit op de huidige eisen. Door toepassing van zonne-energie en aardwarmte is de woning zelfvoorzienend. Dit bouwproject maakte dan ook deel uit van het overheidsprogramma ‘Excellente Gebieden‘.

Verschillende varianten

De Koloniewoning van de Toekomst is beschikbaar in verschillende varianten. De basiswoning van 80 m2 vormt het uitgangspunt en ligt qua beeld het dichtste bij de traditionele koloniewoning. Voor wie meer ruimte wil, zijn er uitbreidingsmogelijkheden die gerealiseerd worden door middel van een houten aanbouw, waarin bijvoorbeeld naar keuze slaapkamers, badkamer en bijkeuken of een grote woonkamer met woonkeuken. Zo ontstaat een flink leefoppervlak van 140 tot 150 m2.

De woningen worden gebouwd volgens het houtskeletbouwprincipe, met toepassing van baksteen voor de buitengevels van het ‘voorhuis’ en hout voor die van het ‘achterhuis’. Deze woningen worden echter op maat gebouwd naar de wensen van de koper. We laten hier slechts een paar mogelijkheden zien van de vrijwel onbegrensde mogelijkheden. Beide typen woningen hebben standaard dankzij verregaande isolerende maatregelen een uitermate laag energieverbruik, terwijl de toepassing van het Energie-Plus-Pakket een energieneutraal resultaat oplevert.

Los van de aanbouw kan bij beide woningen gekozen worden voor de bouw van een schuur met daarin een garage.

Erfinrichting

Omdat het bouwplan deel uitmaakt van herstel van bestaande landschapsstructuren binnen de koloniehistorie, wordt de erfpachter gevraagd zich te conformeren aan criteria die gelden voor inrichting en instandhouding van tuin en erf volgens de herziene welstandsnota. Om de bewoners te helpen bij een authentieke erfinrichting is er een brochure beschikbaar met inrichtings- en beplantingssuggesties die al leidraad kunnen dienen bij de inrichting van een historisch erf. Om inspiratie op te doen, kunt u ook eens rondkijken op de Molenlaan in Frederiksoord waar de eerste woningen in 2012 opgeleverd werden en de tuinen vaak al een passende erfinrichting laten zien. Download de erfinrichtingsbrochure. In deze video kunt u meer zien over de Koloniewoning van de Toekomst.

Energie  Verkoop

Tekeningen