De Koloniewoning van de Toekomst voorziet op de best denkbare manier in een comfortabel leefklimaat in combinatie met een minimaal energieverbruik. Voor een prettig en stabiel binnenklimaat met verwarming in de winter en koeling in de zomer, is gekozen voor toepassing van aardwarmte/-koelte door middel van een warmtepomp.

Warmte en koelte worden afgegeven via vloerverwarming. De dagelijks door de zon afgegeven warmte wordt via een zonnecollector op het dak verwerkt door een zonneboiler die voorziet in de warmwaterbehoefte. Deze installaties gebruiken stroom die wordt opgewekt door een eigen zonnecelinstallatie die buiten op het erf staat opgesteld. Hierdoor is een gasaansluiting overbodig. De woning is voorzien van een kierdichte ‘schil’ om de energievraag zoveel mogelijk te beperken en van een uitgebalanceerd ventilatiesysteem dat ’s winters de inkomende lucht opwarmt door warmte die aan de uitgaande lucht onttrokken is. ’s Zomers werkt dit precies andersom.

Comfort

Verwarming op basis van aanwezige aardwarmte/-koelte is een uiterst efficiënt gebruik van aanwezige bronnen. De geïnstalleerde warmtepomp wordt gecombineerd met vloerverwarming om warmte en koelte met zo min mogelijk verlies af te geven aan de binnenruimte. Het ingenieuze warmte-terugwinsysteem zorgt samen met de vloerverwarming voor een heerlijk stabiel binnenklimaat waar gewoon toch frisse lucht circuleert. Zo heeft de duurzame Koloniewoning van de Toekomst een stabiel, comfortabel én gezond binnenklimaat.

Bezuiniging

Met een Koloniewoning van de Toekomst bent u nooit meer afhankelijk van schommelende en gestaag stijgende energieprijzen. U kunt zelfs tot meer dan 100% op de reguliere energiekosten besparen: bij toepassing van zeer energiezuinige apparatuur (A++ label) is het mogelijk geld te verdienen door teruglevering van stroom aan het net. Productiemeters houden bij wat de zonnepanelen opleveren en hoeveel wordt teruggeleverd aan het net. Recente monitoring geeft aan dat de woningen zuiniger zijn dan verondersteld.

Koploper

Het bouwteam van de Koloniewoning van de Toekomst heeft zich ten doel gesteld om ruim onder de momenteel door het Bouwbesluit gehanteerde Energie Prestatie Coëfficiënt norm te blijven. Met dit uitgangspunt had het bouwplan een koploperspositie in de noordelijke Provincies en werd vervolgens uitverkoren om deel te nemen aan het kennisuitwisselingstraject “Excellente Gebieden”. Dit project is gestart en wordt gemonitord door de overheid met als doel in relatief korte tijd veel kennis op te doen en te verspreiden op het gebied van duurzaam bouwen. Deelname aan dit kennis- en leertraject wordt mede gefinancierd door de Provincie Drenthe.

De 20 landelijke deelnemers conformeren zich aan de eis om met de Energie Prestatie Coëfficient (EPC) van hun bouwplan 25% onder de huidige norm volgens het Bouwbesluit te blijven. De Koloniewoning van de Toekomst zal die 25% ver overtreffen en loopt daarmee op dit moment voorop in dit traject.

Woning Verkoop