Met het oog op het mogelijk verkrijgen van de werelderfgoedstatus van UNESCO in 2018 en het 200 jarig bestaan heeft de Maatschappij van Weldadigheid in samenwerking met de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld een nieuwe visie voor het gebied ontwikkeld: de koloniën als een Proeftuin van Weldadigheid, waar idealen van nu een nieuwe toekomst krijgen voor een betere samenleving. Hierbij focussen we ons op de thema’s:

  • sociaal ondernemen (zorgen voor elkaar)
  • duurzame toekomst (zelfvoorzienend wonen)
  • samen leven (verbonden gemeenschap)
  • gezond leven (duurzaam voedsel en innovatieve streekproducten)

Om deze ambitie te kunnen realiseren is een richting gevend gebiedsontwikkelingsplan gemaakt samen met de partners uit het gebied, genaamd ‘Het Kolonieplan’

Projecten die reeds gerealiseerd zijn in het gebied zijn o.a. :

Het Kiemhuis

Het Kiemshuis de voormalige aardappelbewaarplaats (Kiemschuur) van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord. Hier is de sociaal bewogen ondernemer Jan Meijer (buro Ecolan) sinds 2013 gestart met een project waar nieuwe kansen worden gecreëerd voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt om daarna weer terug te kunnen keren in de maatschappij. Jan noem dit ook wel ‘het ontkiemen van nieuwe talenten). Daarnaast biedt hij in het Kiemshuis ook ouderen een prettige dagbesteding om hun mantelzorgers te kunnen ontlasten.

Koloniewoningen van de Toekomst

In 1818 kocht Johannes van den Bosch in Drenthe woeste grond aan en richtte dit strak en sober in. Aan de rechte lanen verrezen honderden koloniewoningen. Daarnaast werden er scholen, kerkjes, spinzalen en werkplaatsjes gebouwd. Hier wilde hij de paupers een zelfredzaam leven geven door het bieden van huisvesting in een koloniewoning, werk, scholing en zorg. Veel is cultureel erfgoed is bewaard gebleven, maar jammer genoeg gingen vele koloniewoningen verloren. Terwijl juist zij het gezicht bepaalden van de karakteristieke koloniale bewoning. Om dit deel van het landschap te herstellen is het concept van de Koloniewoning van de Toekomst ontwikkeld. Tweeenzestig woningen, maar dan gebouwd volgens de duurzame normen van de toekomst herstellen het beeld in de Koloniën rond Frederiksoord. Nu ook de koloniewoningen weer terug worden geplaatst wordt het verhaal weer compleet en krijgt het thema zelfredzaamheid weer een nieuwe invulling, maar dan vertaald naar duurzaam en zelfvoorzienend wonen.