Met het oog op het mogelijk verkrijgen van de werelderfgoedstatus van UNESCO in 2018 en het 200-jarig bestaan heeft de Maatschappij van Weldadigheid in samenwerking met de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld een nieuwe visie voor het gebied ontwikkeld; de Koloniën als een Proeftuin van Weldadigheid, waar idealen van nu een nieuwe toekomst krijgen voor een betere samenleving. Hierbij focussen we ons op de thema’s:

  • sociaal ondernemen (zorgen voor elkaar)
  • duurzame toekomst (zelfvoorzienend wonen)
  • samen leven (verbonden gemeenschap)
  • gezond leven (duurzaam voedsel en innovatieve streekproducten)

Om deze ambitie te kunnen realiseren is een richtinggevend gebiedsontwikkelingsplan gemaakt samen met de partners uit het gebied, genaamd ‘Het Kolonieplan’

Projecten die reeds gerealiseerd zijn in het gebied zijn o.a. :

Het Kiemhuis

Het Kiemhuis is de voormalige bewaarplaats van pootaardappelen (Kiemschuur) van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord. Boeren die lid waren van de coöperatie konden hier vroeger hun aardappelen opslaan, zodat deze in het voorjaar ontkiemden. Sinds 2013 is hier de sociaal bewogen ondernemer Jan Meijer (buro Ecolan) gestart met een project waar nieuwe kansen worden gecreëerd voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. De doelstelling is dat zij daarna weer terug kunnen keren in de maatschappij. Jan noem dit ook wel ‘het ontkiemen van nieuwe talenten’. Daarnaast biedt hij in het Kiemshuis ook ouderen een prettige dagbesteding en hiermee ontlast hij voor bepaalde dagdelen hun mantelzorgers.

Koloniewoningen van de Toekomst

In 1818 kocht Johannes van den Bosch in Drenthe woeste gronden aan en richtte deze strak en sober in. Aan de rechte lanen verrezen honderden koloniewoningen. Daarnaast werden er scholen, kerkjes, spinzalen en werkplaatsjes gebouwd. Hier wilde hij de paupers een zelfredzaam leven geven door het bieden van huisvesting in een koloniewoning, werk, scholing en zorg. Veel cultureel erfgoed is bewaard gebleven, maar jammer genoeg gingen veel koloniewoningen verloren, terwijl juist zij het gezicht bepaalden van de karakteristieke, koloniale huisvesting in het bijbehorende landschap. Om dit stukje cultuurhistorie te herstellen is het concept van de ‘Koloniewoning van de Toekomst‘ ontwikkeld. Tweeënzestig woningen, maar dan gebouwd volgens de duurzame normen van de toekomst, herstellen het beeld in de Koloniën rond Frederiksoord en Wilhelminaoord. De nieuwe Koloniewoningen worden bovendien gebouwd op plaatsen waar vroeger de zo karakteristieke huisjes stonden en hiermee krijgt het verhaal een nieuwe impuls en het thema zelfredzaamheid een nieuwe invulling; dit laatste vertaald naar duurzaam en zelfvoorzienend wonen.